ROMA-NEMZ-CISZ-21-0076

Pályázatok

Egyesületünk a roma oktatás, felzárkóztatás, kultúrápolás terén tevékenykedik. Hajdú-Bihar megyében a melyei Roma Önk. és a debreceni RNÖ is állandó partnerünk. A megyében élő közel 10.000 roma állampolgárhoz (és a többségi társadalomhoz is) rendszeresen eljutnak programjaink, antidiszkriminációs és romológiai ügyekben az Debreceni Egyetem, más megyei települési RNÖ-k, és oktatási intézmények is rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásaink.- Napi 8 órás nyitvatartással, a Debrecen Pósa u. 1. alatti Eu-Roma Közösségi Házban ügyfélszolgálatot tartottunk hátr. helyzetű roma embereknek, teleház szolgáltatást, ingyenes fénymásolást, szoc. ügyintézést és jogtanácsadást biztosítva (éves ügyfélforgalmunk kb. 3000 fő)- 10 db. toleranciaerősítő multimédiás előadást tartottunk a megyében (kb. 800 főt elérve)- 10 felnőttképzési tanfolyamot szerveztünk akkreditált képző intézményként (150 fő)- Hajdú Tanodánkban tehetséggondozó foglalkozásokat tartottunk heti 3*2 órában (zene, roma tánc, kézművesség)) - összesen 100 fiatal vett részt foglalkozásainkon, 50 alkalommal- 10 db. bűnmegelőzésii (drog, stb.) előadást tartottunk iskolákban a Rendőrséggel együttműködve (kb. 1.000 fő elérése)- roma holokauszt megemlékezést szerveztünk, 7 iskola bevonásával e tárgyban tantárgyi versenyt tartottunk (7 db. 4 fős csoport indult)- 5 roma kultúrestet tartottunk a megyében (kb. 5*250 fő)- Heti rendszerességgel roma gyülekezeti alkalmaknak adtunk helyet közösségi házunkban, és Hajdúhadházon ill. Nyíradonyban is elindítottuk a roma pasztorációs mozgalmat- önkéntesi bázisunkat 80 főre bővítettük.

Tervezet források:- Jelen pályázat működésre (alább részletezve, 1.500.000 Ft)- köz foglalkoztatottak (takarító, eljáró) bérköltsége a Munkaügyi Központtól: 9.000.000 Ft- megyei roma programtámogatás (3.000.000 Ft)- célzott fa-ra megbízások a Roma Nemz. Önkormányzattól (3.000.000 Ft) - NEMZ. Táboroztatási pályázat (1.400.000 Ft)- Közösségfejlesztés Bojton pályázat (tárgyévre: 8.000.000 Ft)- Népkonyha üzemeltetési támogatás (15.000.000 Ft)

Tervezett tevékenységek

- Népkonyhai szolgáltatás (heti 6 nap 700 fő rászoruló részére, közösségi házunkban!)- Roma nemzetiségi tábor fiataloknak (30 fő)- Roma kultúr események szervezése amegyei program támogatásból (Tolerancia Est, Roma Mikulás Nap, Roma Holokauszt megemlékezés)- Hajdú Zenetanoda üzemeltetése (50 fő roma fiatal) 

 Alap működési tevékenységek

1. Eu-Roma Közösségi Ház és Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálat - évi ügyfélforgalom kb. 3.000 fő. Napi 8 órában a Nagysándor (roma) telep közepén ingyenes szolgáltatások.-ok biztosítása (jogi-szociális-antidiszkiminációs és romológiai tanácsadás, civil gesztormunka, Teleház szolgáltatás a Közösségi Házban, melyet a települési önkormányzattól bérlünk

(Bérleti díj: 200.000 Ft*12 hónap). Irodavezető szakértői megbízási díja: 10 hó*br. 70.000 Ft.

 2. Kultúra ápolás, információ szolgáltatás Roma kultúr tartalommal gazdagítjuk honlapunk (euroma.hu), ahol igénybe vehető szolgáltatásaink is frissülnek (12 hó*5.000 Ft karbantartás). 

3. Roma filmklubot indítunk, kultúrestet szervezünk. Eu-Roma (kétnyelvű) Esélyegyenlőségi Tájékoztató Füzetet adunk ki (250db.*300Ft), melyben prevenciós, jogi és a felelős családalapításhoz szükséges információ. tartalmakat osztunk meg a roma közösséggel.

4.Terepmunka, közösségépítés Önkénteseink környezettanulmányt készítenek, kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek, terjesztik a kiadványt.