Bemutatkozás

Az EU-ROMA Országos Egyesület fő célja a cigányság általános társadalmi felemelkedésének, integrációjának segítése. A roma nemzetiséghez tartozó állampolgárok jogainak és érdekeinek képviselete, kulturális örökségük ápolása a közművelődés eszközeivel. Továbbá nemzetiségi hovatartozástól függetlenül a hátrányos helyzetű emberek segítése, oktatása, foglalkoztatása; az esélyegyenlőség, az egészséges életmód, a toleráns életszemlélet és a társadalmi integráció előmozdítása.

Az egyesület tevékenysége

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek végzése; különösen roma kulturális rendezvények szervezése, kisebbségi nyelvoktatatás és hagyományápolás biztosítása

- a hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, tehetséggondozása; részükre drogprevenciós és egyéb bűnmegelőzési előadások tartása; áldozatsegítő céllal, szakemberek bevonásával önsegítő körök létrehozása és kerekasztal - rendezvények, fórumok megszervezése

- a családikapcsolatok-, és a felelős gyermekvállalás fontosságára való figyelemfelhívás szemléletformáló kampányok szervezésével; a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktív tagjaként a gyermekek családban való elhelyezésének, nevelésének, a gyermekek veszélyeztetett környezetből való kiemelésének elősegítése

- a cigányság szociális, foglalkoztatási, vállalkozási, egészség megőrzési, képzettségi problémáira megoldások, javaslatokkidolgozása, e tárgyban kutatások lefolytatása és publikálása (akár saját folyóirat indításával is), akciók (mint pl. adománygyűjtés), átképzőtanfolyamok szervezése, ill. e tárgyban tanácsadás nyújtása

- pálya-, és álláskeresési tanácsadás biztosítása, ideértve az álláskeresési technikák oktatását, pályaorientációs csoportfoglalkozások szervezését, pályamódosító csoportfoglalkozások tartását

- a munkaerőpiaci integráció és reintegráció elősegítése érdekében rehabilitációs és felnőttképzési szolgáltatások nyújtása, azon belül képzési szükségletfelmérések elvégzése, elhelyezkedési tanácsadás, előzetes tudássint- felmérés, tanfolyamok, oktatások tartása

- szociális segítségnyújtás hátrányos helyzetű embereknek ingyenes szolgáltatások biztosításával és adományok szervezésével, így pld. hajléktalanok megsegítése ingyenes étkeztetés megszervezésével

- a gyermekek, a nemzetiségek, és általában a leginkább veszélyeztetett, kiszolgáltatott társ.-i csoportok emberi és állampolgári jogainak védelmében ingyenes jogsegély- szolgáltatás megszervezése a rászorultaknak, szakértők bevonásával

- a társadalomban működő előítéletek okainak megismerése és törekvés ezek megszüntetésére. Toleranciaerősítő és nemzetiségi identitáserősítő előadások megtartása, a békés társadalmi párbeszéd megteremtése érdekében mediációs szolgáltatás megszervezése és kerekasztalbeszélgetések kezdeményezése

- pályázati kiírás, ösztöndíjak biztosítása roma fiataloknak és felnőtteknek, hátrányos helyzetű embereknek a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében

- sport és szabadidős tevékenységek szervezése a hátrányos helyzetű emberek mentálhigiénés állapotának javítása végett

- természetvédelmi és környezettudatos kampányok megszervezése a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek, emberhez méltó lakókörülményeinek kialakítása, biztosítása érdekében; ezzel párhuzamosan az egészséges életmód modern vívmányainak terjesztése a hátrányos helyzetű emberek között kampányokkal, ingyenes szűrésekkel és egészségügyi tanácsadással, rekreációs és rehabilitációs kezdeményezések elindításával

 - az egyesület együtt kíván működni, illetve önkéntes szövetségre léphet minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amelynek célja az alapszabályban foglaltakkal azonos vagy hasonló.