Eu-Roma Közösségi Ház és Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálat Működése 2022 ROMA-NEMZ-CISZ-22-0081

Pályázatok

Egyesületünk a roma oktatás, felzárkóztatás, kultúrápolás terén tevékenykedik. Hajdú-Bihar megyében a melyei Roma Önk. és a debreceniRNÖ is állandó partnerünk. A megyében élő közel 10.000 roma állampolgárhoz (és a többségi társadalomhoz is) rendszeresen eljutnakprogramjaink, antidiszkriminációs és romológiai ügyekben az Debreceni Egyetem, más megyei települési RNÖ-k, és oktatási intézményekis rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásaink.- Napi 8 órás nyitvatartással, a Debrecen Pósa u. 1. alatti Eu-Roma Közösségi Házbanügyfélszolgálatot tartottunk hátr. helyzetű roma embereknek, teleház szolgáltatást, ingyenes fénymásolást, szoc. ügyintézést és jogtanácsadást biztosítva (éves ügyfélforgalmunk kb. 3000 fő)- 10 db. toleranciaerősítő multimédiás előadást tartottunk a megyében (kb.800 főt elérve)- 10 felnőttképzési tanfolyamot szerveztünk akkreditált képző intézményként (150 fő)- Hajdú Tanodánkban tehetséggondozófoglalkozásokat tartottunk heti 3*2 órában (zene, roma tánc, kézművesség)) - összesen 100 fiatal vett részt foglalkozásainkon, 50alkalommal- 10 db. bűnmegelőzésii (drog, stb.) előadást tartottunk iskolákban a Rendőrséggel együttműködve (kb. 1.000 fő elérése)- romaholokauszt megemlékezést szerveztünk, 7 iskola bevonásával e tárgyban tantárgyi versenyt tartottunk (7 db. 4 fős csoport indult)- 5 romakultúrestet tartottunk a megyében (kb. 5*250 fő)- Heti rendszerességgel roma gyülekezeti alkalmaknak adtunk helyet közösségi házunkban,és Hajdúhadházon ill. Nyíradonyban is elindítottuk a roma pasztorációs mozgalmat- önkéntesi bázisunkat 80 főre bővítettük.