Megszépül a telepünk. "Jobb leszel ha teszel"

Pályázatok

A program általános célja az, hogy a társadalom tagjai olyan aktív szerepet vállaljanak  a szűkebb és tágabb környezetükben, amely hasznos a támogatásra rászorulóknak és az önkéntes munkát végzőnek is.Cél, hogy a segítő és a segítségre szoruló között közvetlen személyközi kapcsolat jöjjön lére, egyfajta együttműködés, amelyben a segítő megélheti, hogy az általa végzett tevékenységgel szebbé, jobbá, könnyebbé, vidámabbá tehette embertársait.

Konkrét célja az, hogy a helyi fiatalságon keresztül motiváltabbá váljanak az itt élő emberek  a közösségért végzett munka iránt. A társadalmi felelősségvállalás kérdése kerüljön az emberek látóterébe és figyelmébe. Célunk még az önkéntesség átörökítése, generációról generációra.

Az önkéntes munka a környezetvédelemre, a környezettudatos életmódra, a személyes kapcsolatokban és a szolidaritásban rejlő emberi értékekre, tőkére hívja fel a figyelmet.-A programoknak helyszínt a Pósa utcai volt általános iskola épülete ad, amiben szervezetünk Teleházat működtet. Heti két alkalommal innen szervezi a projektben alkalmazott munkaszervező a programelemek megvalósulását.

 

-Együttműködő partnerünkkel a Rotekaval (Roma tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány)  önkéntesek közreműködésével nyári szünetben napközis tábort szervezünk a rászoruló gyerekek számára.

- Te szedd akció a Nagysandor telepen

- Nemzetközi Önkéntesek Napja Konferencia.